YOU ARE HERE: HOME1.Náklady v súvislosti so záchrannými prácami až €25.000,- na osobu a poistnú udalosť.

1.Náklady v súvislosti so záchrannými prácami až €25.000,- na osobu a poistnú udalosť.

Pod pojmom “náklady v súvislosti so záchrannými prácami” sa rozumejú nevyhnutné náklady miestnych záchranárskych organizácií (v prípade udalostí, ku ktorým dôjde v blízkosti štátnych hraníc, tiež náklady záchranárskych organizácií susednej krajiny), ktoré vzniknú, keď poistenec utrpel úraz alebo sa ocitol v nebezpečnej situácii v horách alebo vo vode a je nutné ho – či už zraneného alebo nezraneného  – zachrániť (to isté platí obdobne i pre prípad úmrtia).

Náklady v súvislosti so záchrannými prácami sú preukázateľné náklady vynaložené na hľadanie poistenca a na jeho prepravu k najbližšej cestnej komunikácii, alebo do nemocnice najbližšej k miestu, kde k úrazu/nehode došlo.