YOU ARE HERE: HOME Podmienky poistenia

Pod pojmom “náklady v súvislosti so záchrannými prácami” sa rozumejú nevyhnutné náklady miestnych záchranárskych organizácií (v prípade udalostí, ku ktorým dôjde v blízkosti štátnych hraníc, tiež náklady záchranárskych organizácií susednej krajiny), ktoré vzniknú, keď poistenec utrpel úraz alebo sa ocitol v nebezpečnej situácii v horách alebo vo vode a je nutné ho – či už

TOP