História Alpenvereinu

Založenie rakúskej alpskej asociácie

Dňa 19. novembra 1862 sa vo Viedni v Zelenej miestnosti akadémie vied konalo zhromaždenie Rakúskeho Alpského zväzu. Spolok Österreichischer Alpenverein (ÖAV) si dal za cieľ „rozširovať znalosti o Alpách, podporovať lásku k nim a uľahčiť nimi cestovanie“.

Založenie nemeckého Alpine Clubu 1869 -1873 -  zlúčenie rakúskej a nemeckej alpskej asociácie

V roku 1869 založili nemeckí a rakúski horolezci v Mníchove a Nemecký Alpský spolok (Deutscher Alpenverein - DAV). Pojem „nemecký“ vtedy neznamenal Nemecko, ale nemecky hovoriace krajiny Európy a východné Alpy boli vtedy označované ako „nemecké Alpy". DAV (Deutscher Alpenverein) mal samostatné sekcie od severného Nemecka až na Jadran. Tie spravovali svoje oblasti, v ktorých stavali chaty, budovali chodníky, vzdelávali, školili horských vodcov a starali sa aj o publikácie.

V roku 1873 Deuchtscher Alpenverein priniesol rýchly úspech a čoskoro sa spojili s rakúskym Alpským klubom Alpenverein a vznikol alpský zväz  „Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein“, ktorý mal predovšetkým stavať chaty, budovať cesty a tiež školiť horských vodcov. Veľký podiel prostriedkov spolku plynul do vytvárania máp, zverejňovania, bádania a kultúrnych aktivít.
 Do začiatku prvej svetovej vojny vzniklo takmer 400 sekcií. V tejto dobe bolo na prvom mieste budovanie chát a horských chodníkov. V roku 1914 vlastnil zväz 319 chát s viac ako 8 500 lôžkami a miestami na spanie.
 Mená mnohých chát, ako napr. Berliner Hütte, Prager Hütte pripomínajú ešte dnes sekciu, ktorá ju založila a starala sa o ne. Veľká časť finančných prostriedkov z klubu Alpenverein prúdila do vydávania publikácií, do výskumu a kultúrnych aktivít. Kartografi spolku tvorili tie najlepšie mapy východných Álp.

Medzivojnové obdobie

Už pred 1. svetovou vojnou, ale najmä v  prvých rokoch po nej, ovládli Alpenverein protižidovské prúdy. Väčšina sekcií v  Rakúsku zaviedla „árijské paragrafy“. V tom čase židia nemohli byť členmi a ani sa ubytovávať na chatách klubu. V niektorých častiach štátu toto obdobie prepuklo na začiatku 20. Storočia. Viedenskou, nemeckou a rakúskou alpskou asociáciou bol v roku 1905 stanovený zákon, že iba nemecký takzvaný "Aryan" môže byť členom. V rokoch 1907 a 1910 zakázala Akadémia vo Viedeni a Mníchove členstvo židom a ostatné spolky ich následovali. V roku 1921 sa stal socialista Eduard Pichl predsedom sekcie v Rakúsku z Deutscher Alpenverein a začal presadzovat antisemitizmus. V rovnakom roku úsek Danubia, pribral židovských horolezcov A. Viktora Frankla, Freda Zinnemanna a Josepha Braunsteina. V roku 1924 tento úsek Alpenverein  vylúčili z celkového združenia, ktorý mal v tom období 110 rakúskych odielov Alpinverein Clubu.

Novovzniknutá časť židovských a liberálnych členov členov "Danubia" sa stal terčom útokov zo strany antisemitov v Alpenvereine. 1924 vznikol komprosmis, že ak sa antiseministi nebudú do ničoho miešať tak "Danubia" bude vylúčená z chatrných zámienok.

S pripojením Rakúska k Nemeckej ríši v roku 1938 bol ocenený "nemecký alpský zväz" vládla úloha špecializovaného Úradu pre horolezectvo v Reichsbund pre fyzické cvičenie (DRL), neskôr Národno socialistická Reich federácia telesnej výchovy (LVD) , Sídlom CAI, ktoré zmenili v roku 1938 v Innsbrucku.

Nové priority: udržateľnosť a práca s mládežou

Po skončení prvej svetovej vojny mal Alpenverein  veľa nových povinností. Prišiel o niektoré úskeky v Južnom Tirolsku aj spolu s oddielmi na niektorých územiach.

Netrvalo dlho a za pár rokov sa počet členov zvýšil na trojnásobok vyšší ako bol pred vojnou, chaty boli preplnené a odmietali v nich nadbytočný komfort. Začali vznikať konflikty medzi záujmami horolezcov a masovej turistiky.
Alpenverein vybudoval nové rekreačné zariadenia a zameriaval sa na prácu z mládežou.


Ťažké povojnové roky - alpský zväz bojuje o prežitie

Po druhej svetovej vojne zahájil Alpenverein ťažkú cestu k vykresľovaniu právnej situácie rakúskeho alpského klubu. Pokračujúca existencia Alpenvereinu musela byť vymáhaná ústavným súdom a museli nastať čiastočné reformy. V roku 1951 DAV (Deutscher Alpenverein) prešiel späť k starému názvu rakúsky Alpenverein. 

Chaty bývalých nemeckých úsekov v Rakúsku boli prevádzkované iba na dôvere až do roku 1955 kedy sa podpísala zmluva na základe skutočných vlastníkov chát.

Kontinuálna výstavba

S normalizáciu životných podmienok, ekonomického boomu a aktivít, členstvo v CIA opäť výrazne vzrástlo. Ľudia sa zamerali viac na dovolenku a voľný čas. 

V roku 1980, Alpenverein súčasne zamestnáva niekoľko nových vývojových etáp. Ekologické hnutie vedie k posilňovaniu ochrany prírody v alpskom klube ako najväčší vlastník pôdy realizácie Národného parku.

 Športové podujatia boli oveľa pestrejšie a objavili sa nové športové trendy. Pre Alpenverein bol najvýraznejší rozvoj športového lezenia na prírodných skalách a umelých stenách. Od roku 1990 sa počet členov zvýšil vďaka novým službám omnoho rýchlejšie. Veľké nadšenie pre zdravie, vedomé cvičenie v prírode posilnil význam chát a bežeckých tratí. 

Sídlom rakúskeho alpského združenia je Innsbruck.

TOP