Alpenverein Slovensko

Spoločnosť Horský klub s.r.o. je oficiálny a priamy zástupca a registrátor Rakúskej sekcie Alpenverein-Edelweiss Viedeň. Naším poslaním je poskytovať starostlivosť a podporu členom na Slovensku. Prispievame k osvete  šírenia horského životného štýlu a budovaniu vzťahu človeka a prírody.

Horský klub s.r.o. je držiteľom bezpečnostného projektu podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely vyhlášky č. 117/2014 Z.z.

Poistenie Alpenverein

V priamom zastúpení Alpenverein-Edelweiss Viedeň registrujeme členov do rakúskeho horského klubu.

 • Konzultácie ohľadom poistenia
 • Registrácia členstva/poistenia Alpenverein
 • Spracavanie platby
 • Vystavenie členskej karty
 • Podpora existujúcim členom

Podpora pri škodovej udalosti

V prípade škodovej udalosti sa neváhajte na nás obrátiť. Pomôžeme Vám s oznámením a dohliadneme na celý jej priebeh.

 • Pomoc s podaním oznámenia
 • Odoslanie oznámenia
 • Dohľad nad priebehom spracovania
 • Konzultácie počas vybavenia

Ostatné aktivity

Zapájame sa do aktivít zlepšovania podmienok pre turistický ruch na Slovensku, organizujeme športové podujatia.

 • Participujeme na projekte Turistika na Liptove
 • Čistíme turistické chodníky
 • Sme partnerom Poludnica RUN
 • Sme partnerom Sport&English Camp
TOP