Cenník na rok 2024

Rozsah poistného krytia je popísaný na stránke Poistenie.

Dospelý

74

Členstvo s poistením na rok 2024.

Dospelá osoba vo veku 28 až 64 rokov

Kto je dospelý?

Osoba, ktorá v roku 2024 je/bude vo veku od 28 do 64 rokov (rok nar. 1996 - 1960).

Zvýhodnený

58 €

Členstvo s poistením na rok 2024.

Junior do 27 r., Senior, HZS, partner/ka

Kto je zvýhodnený?
 • junior 19 - 27 rokov
  rok nar. 1997 - 2005
 • senior od 65 rokov
  rok nar. 1959 a starší
 • záchranár HZS
 • partner/ka

Mladistvý / ŤZP

30 €

Členstvo s poistením na rok 2024.

Deti do 18 rokov, ŤZP nad 50% (vrátane)

Kto je mladistvý / ŤZP?
 • deti do 18 rokov
  rok nar. 2006 a mladší
 • ťažko zdravotne postihnutý nad 50%
  vrátane postihnutia 50%
Kúpiť Online

Rodina

74 - 132 €

Členstvo s poistením na rok 2024.

Manželia / partneri + Deti ZDARMA

Kto je rodina?
132 € - Manželia / partneri + deti zdarma:
 • Deti zdarma - do 18 rokov, študenti do 27 rokov
 • Všetky osoby v kategórii "Rodina" musia žiť na spoločnej adrese
 • Za partnerov sa považuje aj nemanželský pár a aj pár rovnakého pohlavia
74 € - Samorodič + deti zdarma:
 • Za samorodiča sa považuje osoba, ktorá vychováva deti v domácnosti sama bez partnera/ky
 • napr. vdovec/va, rozvedený/ná alebo osoba bez životného partnera)
 • Deti sú zdarma do 18 rokov a deti študenti do 27 rokov
Kúpiť Online

Poznámka k veku: V cenníku sa berie do úvahy vek, ktorý člen ešte len nadobudne v členskom roku 2024.