Poistenie v Alpenverein

Poisťovateľom členov Alpenverein je poisťovňa GENERALI. Poistenie vzniká dňom po zaplatení ročného poplatku a končí 31. januára nasledujúceho členského roka. Poistné krytie má celosvetovú platnosť (výnimky viď. všeobecné podmienky poistenia), vrátane platnosti pri zásahoch Slovenskej Horskej služby.

Poistenie pokrýva náklady na záchranu pre horské športy okrem vzdušných aktivít (závesné lietanie, paraglajding), lietania (na privátnych motorových a bezmotorových lietadlách) a zoskokoch padákom (viď. všetky výnimky všeobecné podmienky poistenia). Kryté sú aj vodné turistické aktivity ako rafting, plávanie, člnkovanie, šnorchlovanie.

Poistná ochrana zahrňuje náklady na: Krytie
záchranná alebo pátracia akcia (vrátane použitia helikoptéry) do výšky 25.000€
prevoz zraneného zo zahraničia v neobmedzenej výške
pobyt v nemocnici v zahraničí (v prípade, úrazu alebo choroby) do 10.000€
poistenie zodpovednosti v Európe do 3.000.000€
poistenie právnej ochrany (súdne trovy) v Európe do 35.000€

On-line objednávka členstva/poistenia

Vyplňte prosím registračný formulár.

PDF - Všeobecné podmienky pre Poistenie Alpenverein

Platné do 31. decembra 2027

Poistná ochrana je zabezpečená, pokiaľ bol pred škodovou udalosťou zaplatený členský poplatok. Výnimku tvorí január každého roku. Ak by došlo v priebehu tohto obdobia k poistnej udalosti a členstvo pre príslušný kalendárny rok ešte nie je uhradené, poistenie bude platné iba v tom prípade, ak bude členstvo ešte doplatené a ak bolo zaplatené aj v predchádzajúcom roku. Pri úhrade členstva po 31. januári začína platnosť poistenia so zaplatením nasledujúceho dňa o polnoci. Noví členovia, ktorí vstúpia od 1. septembra daného roka, sú považovaní za poistených až do budúceho 1. januára, aj keď sa za toto časové obdobie nepočíta žiadny členský príspevok.

Upozornenie: poistenie na jednu cestu do zahraničia platí 8 týždňov od vycestovania z bydliska. Po ôsmich týždňoch sa musíte vrátiť do krajiny trvalého bydliska, alebo ak chcete byť počas tejto jednej cesty krytý na dlhšie obdobie ako je 8 týždňov, doporučujeme uzatvoriť  individuálne poistenie nad 8 týždňov.

Ako člen Alpenverein by ste mali mať so sebou pri všetkých cestách do zahraničia európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten dokladuje, že máte všeobecné poistenie v krajinách EÚ.

Ak nemáte európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) alebo ho nemôžete použiť (napríklad v prípade súkromnej zdravotnej starostlivosti), nemôže vám byť ošetrenie odmietnuté. Je však možné, že zaň budete musieť zaplatiť vopred a náhradu výdavkov si nárokovať po návrate domov.

Opýtajte sa nás

V prípade, že potrebujete poradiť alebo spresniť informácie ohľadom poistenia, naváhajte nám napísať. Alebo zavolať na 0948 500 458.

TOP