Záchranné akcie z neprístupného terénu

Čo robiť v prípade nehody? #

  • Ak je potrebná záchrana z neprístupného terénu, vždy voláte tiesňovú linku lokálnej horskej služby alebo inú tiesňovú linku v danej krajine/oblasti, pre Európu je to tel. číslo 112. V prípade záchrany života si voláte pomoc tak, aby k vám Vám čo najrýchlejšie a najefektívnejšie prišiel záchranný tím, v prípade ohrozenia života.
  • Ak sa už nachádzate v bezpečí, stabilizovaný v nemocnici a potrebujete dopravu z jednej nemocnice do druhej, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu trvalého bydliska, alebo do samotného miesta trvalého bydliska. V prípade takéhoto prevozu to musí zorganizovať zmluvná organizácia (Europ Assistance, tel: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at) uvedená na členskom preukaze Alpenverein, v opačnom prípade vám bude za túto prepravu hradená suma maximálne 750 EUR. V prípade prevozu nás najskôr neváhajte kontaktovať (email: info@alpenverein-slovensko.sk, tel.: +421 0948 500 458), radi vám pomôžeme.

Náklady na záchranné akcie z neprístupného terénu v tuzemsku a zahraničí do 25.000 EUR na osobu a poistnú udalosť #

Celoročne, celosvetovo, vo voľnom čase.

Náklady na záchranné akcie sú také náklady miestnych záchranných organizácií (pri udalostiach v blízkosti hraníc aj náklady záchranných organizácií susednej krajiny), ktoré sú potrebné, ak poistenec utrpel nehodu/úraz alebo sa dostal do núdzovej situácie na horách alebo vo vode a musel byť, či už zranený, alebo nie, zachraňovaný z neprístupného terénu (to isté platí analogicky aj pre prípad úmrtia). Náklady na záchranné akcie sú dokázateľné náklady na pátranie po poistencovi a na jeho prepravu z neprístupného terénu:

  1. po najbližšiu zjazdnú cestu alebo
  2. do nemocnice, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu nehody.

Náklady na prepravu a prevoz v tuzemsku #

Po vykonanej záchrannej akcii krytej poistením sú bez obmedzenia sumy hradené náklady na prepravu zranených/ chorých osôb, ako aj náklady na prevoz zosnulých v krajine trvalého bydliska poistenca. Náklady na prepravu sú náklady na dopravu z jednej nemocnice do druhej, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu trvalého bydliska, alebo do samotného miesta trvalého bydliska. Náklady na prevoz sú náklady na prepravu zosnulej osoby do miesta jeho posledného trvalého bydliska. Prepravu musí zorganizovať zmluvná organizácia uvedená na členskom preukaze Alpenverein, v opačnom prípade bude uhradená suma maximálne 750 EUR:

Europ Assistance, tel: +43/1/253 3798,
fax: +43/1/313 89 1304, email: aws@alpenverein.at

Výnimky pre oblasť nákladov na záchranné akcie #

Nehody pri výkone povolania #

Poistenie sa nevzťahuje na nehody/ochorenia, ktoré vzniknú pri výkone povolania alebo pri inej zárobkovej činnosti, ako aj úrazy členov záchranných organizácií, ktoré vzniknú pri organizovaných záchranných zásahoch a cvičeniach v poverení záchrannej organizácie. Poistené sú však nehody, ktoré vzniknú pri zárobkovej činnosti členov Rakúskeho zväzu horských vodcov ako certifikovaných horských a lyžiarskych vodcov, ako aj úradne schválených a certifikovaných turistických sprievodcov.

Nehody pri použivaní motorových vozidiel inak ako na dopravu #

Poistenie sa nevzťahuje na nehody pri používaní motorových vozidiel: poistené sú autonehody, ktoré vzniknú pri priamej a nepriamej jazde na zhromaždenia a podujatia zväzu Alpenverein a pri návrate z nich, ako aj pri jazde pri výkone činnosti podľa stanov na ceste tam a späť (aj súkromnej) (turistika, túry na snežniciach, horolezectvo, lezenie, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, veslovanie na divokej vode, kaňoning a cykloturistika na horských a trekingových bicykloch, ako aj používanie lanoviek a vlekov).

Nehody pri účasti na medzinárodných súťažiach #

  • lyžovanie, snowboarding a freestyle, boby/sánkovanie – poistenie sa nevzťahuje na nehody pri účasti na národných, spolkových alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského alebo alpského lyžovania, snowboardingu a freestylingu, jazdy na boboch alebo sánkovania vrátane tréningov;
  • súťaže v horskej cyklistike – poistenie sa nevzťahuje na súťaže na horských bicykloch (zjazd, fourcross, dirt jump), vrátane oficiálnych tréningových a kvalifikačných jázd;
  • nehody počas iných súťaží sú kryté – napríklad kryté sú trail runningové preteky, skialpinistické preteky a podobne. Podmienkou je, aby boli vykonávané amatérsky, nie ako profesionálny športovec. V prípade, že si nie ste istý/á, ktorý šport a na akej úrovni krytý je, neváhajte nás kontaktovať, radi poradíme (email: info@alpenverein-slovensko.sk, tel.: +421 0948 500 458).

Nehody pre pilota – lietanie #

Poistenie sa nevzťahuje na nehody poistených osôb v rámci výkonu ich činnosti ako pilota (aj pilota športového lietadla), pokiaľ je na to podľa rakúskeho práva potrebné povolenie, ako aj ako člena posádky lietadla a pri používaní kozmických lodí alebo ako cestujúceho v drone.

Potápanie do hĺbky viac ako 40 m #

Poistenie sa nevzťahuje na potápanie s mimoriadnym rizikom (ponory od 40 m, potápanie pod ľadom, potápačské expedície).

Pokusy o rekord #

Poistenie sa nevzťahuje na pokusy o rekord v oblastiach – rýchlosť, potápanie a letectvo.

Výstupy nad 6 000 m.n.m a oblasti za polárnymi kruhmi #

Poistenie sa nevzťahuje na nehody/ochorenia pri cestách s plánovaným výstupom na vrcholy s výškou nad 6 000 m, ako aj pri expedíciách do Arktídy (destinácie za Severným polárnym kruhom), Antarktídy (destinácie za Južným polárnym kruhom) a Grónska.

Poznámka ku Škandinávii (oblasti za severným polárnym kruhom napr. Tromsø): Poistenie je platné na pevnine Nórska, Fínska a Švédska a k týmto krajinám sú zahrnuté aj ostrovy k nim prislúchajúce, ktoré sú spojené s pevninou mostami a sú dostupné autom počas celého roka.

Účasť na expedíciách #

Za expedíciu sa považuje cesta trvajúca niekoľko dní až týždňov s čiastočne prieskumným alebo vedeckým charakterom, v málo navštevovaných oblastiach bez pevnej infraštruktúry. (napr. chaty)

Vysvetlenie k výnimkám/výlukám z poistenia:
Poistené sú však, s prihliadnutím na vyššie uvedené výnimky, všetky športové aktivity a cesty v horách, ktorých cieľom je výstup na vrchol nižší než 6 000 m, ktorý neleží v spomínaných arktických, antarktických regiónoch alebo v Grónsku, aj keď sú tieto akcie prípadným organizátorom označované ako expedície. V každom prípade zostávajú vyňaté cesty s komerčným pozadím (profesijná činnosť) pre účastníkov. Cesty s plánovaným výstupom na hory s výškou vrcholu viac ako 6 000 m alebo cesty do Arktídy, Antarktídy alebo Grónska sa považujú za expedície.

Pre výstupy na vrcholy vyššie ako 6 000 m existuje samostatné poistenie. Neváhajte nás kontaktovať pre poskytnutie ďalších informácií.

Vrámci členstva v alpenverein sú kryté nehody pri vykonávaní horolezectva s mimoriadnym rizikom (lezenie od úrovne obtiažnosti 5 UIAA, voľné sólové výstupy (lezenie bez istenia), lezenie v ľade).