Trestnoprávna ochrana v Európe

Trestnoprávna ochrana v Európe je až do výšky 35.000,– EUR Celoročne, v celej Európe. Poistná ochrana vzniká pri súdnych trestných konaniach od obžaloby, pri trestných konaniach pred správnymi orgánmi od prvého úkonu stíhania.

Príklad: Ak sa zrazíte na zjazdovke v Dolomitoch s inou osobou, ktorá vás zažaluje za ublíženie na zdraví a súdnou cestou od vás bude vymáhať škodu za újmu. V takom prípade ako člen alpenvereinu máte poistné krytie do výsšky 35 000 EUR na svojho advokáta, aby ste sa mohli brániť od obžaloby v súdnych trestných konaniach a pri trestných konaniach pred správnymi orgánmi od prvého úkonu stíhania.

Pojem Európa sa chápe geograficky a zahŕňa aj Island, Grónsko, Špicbergy, ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy, Madeiru, Cyprus, Azorské ostrovy, ako aj ázijské oblasti Turecka a aktuálne a bývalé členské štáty SNŠ.

Poistné plnenie v tomto bode chráni všetkých tuzemských a zahraničných členov pri poistných prípadoch, ktoré vzniknú pri vykonávaní ich spolkovej činnosti. Pod činnosťami spolku rozumejte:

  • účasť na všetkých akciách vyhlásených sekciami Alpenverein;
  • vykonávanie (aj súkromné, mimo podujatí sekcií) týchto druhov športu: turistika, horolezectvo, lezenie, lezenie po zaistených cestách, lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, veslovanie na divokej vode, kaňoning a cykloturistika na horských/trekingových bicykloch. Pod túrami na horských/trekingových bicykloch sa rozumejú také túry, ktoré sa vykonávajú na cyklistických chodníkoch, lesných cestách, lesných chodníkoch, horských chodníkoch a iných nespevnených cestách, ako aj v označených cvičných alebo tréningových areáloch. Poistná ochrana sa tak nevzťahuje na jazdy mimo vyššie uvedených lesných ciest a chodníkov, ako napríklad na všeobecných verejných dopravných komunikáciách podľa poriadku cestnej premávky, na chodníkoch, príjazdových cestách a príjazdových chodníkoch atď.