Poistenie v Alpenverein

Poplatky na rok 2024 sú uvedené na stránke Cenník.

Poistné krytie má celosvetovú platnosť, vrátane platnosti pri zásahoch slovenskej horskej záchrannej služby. Poistenie vzniká po zaplatení ročného poplatku a končí 31. januára 2025. Poisťovateľom členov Alpenverein je poisťovňa GENERALI.

Poistenie pre záchranu/pátranie z terénu pokrýva všetky voľnočasové aktivity a športy okrem týchto 8 výnimiek, ktoré sú vykonávané aj voľnom teréne mimo značených trás, vrátane účasti na hobby športových pretekoch a počas trávenia dovolenky (vrátane vodných aktivít ako napr. potápanie do 40m, plávanie, rafting, surfing, a iné). Výluky na liečenie sú uvedené tu. Krytie pre ošetrenie/hospitalizáciu v zahraničí je pre každé vycestovanie z domácej krajiny na prvých 8 týždňov (56 dní). Krytie pre záchranu z nedostupného terénu v zahraničí je celoročné a nie je limitované počtom dní od vycestovania z domácej krajiny.

Sprievodca poistením

Kompletné podmienky pre poistenie sú dostupné tu

Záchranná alebo pátracia akcia (vrátane použitia helikoptéry)

do 25 000 €
viac info

Celosvetovo, celoročne, vrátane domácej krajiny. Náklady na záchranu z neprístupného terénu, ak poistenec utrpel nehodu/úraz alebo sa dostal do núdzovej situácie na horách alebo vo vode alebo inom neprístupnom teréne a musel byť zachraňovaný, či už zranený, alebo nie (platí aj pre prípad úmrtia).

Kompletné podmienky > Záchranné akcie z neprístupného terénu

Pobyt v nemocnici v zahraničí (v prípade, úrazu alebo choroby)

do 10 000 €
viac info

Platí počas prvých 8 týždňov (56 dní) každej cesty do zahraničia na náklady na neodkladné nutné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov a nevyhnutný lekársky prevoz do najbližšej vhodnej nemocnice do 10 000 €, z tejto sumy je k dipozícií na ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov 2 000 €. V nemocnici je povinnosť preukázať sa európskym preukazom zdravotného poistenia a kontaktovať Europ Assistance. Ak cestuje do krajiny (napr. USA, Turecko, Kanárske ostrovy, Austrália), kde vám poistná suma 10 000 € nemusí postačovať, môžete sa pripoistiť na vyššiu sumu.

Kompletné podmienky > Lekárske ošetrenie v zahraničí a prevoz

Prevoz zraneného zo zahraničia

v neobmedzenej výške
viac info

Platí počas prvých 8 týždňov (56 dní) každej cesty do zahraničia. Náklady na zdravotne odôvodnenú prepravu chorej osoby zo zahraničia do nemocnice v domácej krajine. Tento transport (repatriácia) je pre poistenca a tiež pre jeho/jej sprievod blízkej osoby bez ohraničenia sumy.

Kompletné podmienky > Preprava chorej osoby zo zahraničia

Poistenie zodpovednosti za škodu v Európe

do 3 000 000 €
viac info

Ak spôsobite škodu inej osobe - krytá je povinnosť nahradiť škody spôsobené ujmou na zdraví a škody na majetku do 3 mil. €. Spoluúčasť pri škodách na majetku je 200€.

Ak niekto spôsobí škodu vám - tak poistná ochrana sa vzťahuje na pokrytie vašich nákladov na vášho advokáta za poradenstvo do 500 € pri presadzovaní nárokov na náhradu škody po udalostiach spojených s ujmou na zdraví.

Kompletné podmienky > Poistenie zodpovednosti za škodu v Európe

Trestnoprávna ochrana (súdne trovy) v Európe

do 35 000 €
viac info

Poistná ochrana vzniká pri súdnych trestných konaniach od obžaloby, pri trestných konaniach pred správnymi orgánmi od prvého úkonu stíhania.

Kompletné podmienky > Trestnoprávna ochrana v Európe

Výluky z poisteného krytia pre záchranu a liečenie

profesionáli, letecké a moto športy
viac info
Výluky pre záchranné akcie
zjednodušený zoznam:
  • vzdušné aktivity
  • pohyb nad 6000 m.n.m
  • aktivity pri výkone povolania
  • motoristické športy
  • Kompletný zoznam pre výluky zo záchranných akcií je dostupný tu
Výluky pri repatriácii a lekárskom ošetrení

Príklady krytia - tabuľka

Príklad sa zobrazí po kliku na daný riadok v tabuľke

Poistné krytie Poistná suma
Záchranná alebo pátracia akcia
  • príklady vykonávania voľnočasových aktivít: skialpinizmus, freeride, horská cyklistika, horolezectvo, turistika, beh, rafting, surfing, potápanie do 40m, iné. Ak máte konkrétnu otázku na iné typy aktivít, ktoré sme nespomenuli, prosím kontaktujte nás, radi vám zodpovedáme na všetky otázky
  • záchranná akcia horskou službou alebo inými záchrannými zložkami celosvetovo vrátane domácej krajiny
  • použitie záchrannej techniky ako je napr. helikoptéra, offroad vozidlo, čln, iné
  • záchrana, pátranie, vyslobodzovanie v núdzovej situácií, aj v prípade, že nie ste zranený ale je ohrozený váš život. Príklad: uviaznete v nedostupnom teréne v dôsledku vyčerpania alebo náhlej zmeny počasia a návrat by ohrozil váš život.
do 25 000 €
Ošetrenie a pobyt v nemocnici v zahraničí

Ak je vás potrebné v zahraničí ošetriť alebo hospitalizovať v prípade, úrazu alebo choroby. Napríklad počas vášho výletu sa zraníte, alebo ochoriete na vírus alebo inú chorobu a je potrebné vás previesť do ambulancie, ošetriť a následne hospitalizovať. Neodkladné lekárske ošetrenie vrátane lekárom predpísaných liekov a preprava do najbližšej vhodnej nemocnice sú kryté až do výšky 10 000 EUR, pričom z tejto sumy je na ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov k dispozícii 2 000 EUR. Pre ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov platí spoluúčasť vo výške 70,– EUR na osobu a zahraničný pobyt.

do 10 000 €
Prevoz zraneného zo zahraničia

Ak ste hospitalizovaný v zahraničnej nemocnici, máte nárok na špeciálny zdravotný transport späť do domácej krajiny ak váš zdravotný stav predstavuje ohrozenie života, alebo sa vám nedá zaručiť ošetrenie na takej úrovni, ako by vám bolo poskytnuté v domácej krajine, alebo sa dá predpokladať pobyt v nemocnici dlhší ako 5 dní. Neobmedzene sú kryté náklady na prevoz spolu s vami aj pre vašu blízku osobu, ktorá vás sprevádza.

neobmedzene
Poistenie zodpovednosti za škodu v Európe
Krytá je povinnosť nahradiť škody spôsobené ujmou na zdraví a škody na majetku. Napríklad sa zrazíte na zjazdovke v Dolomitoch s inou osobou, ktorá vás zažaluje za ublíženie na zdraví a súdnou cestou od vás bude vymáhať škodu za újmu, ktoré jej zranenia spôsobia, prípadne majetkovú újmu. V prípade, že súd rozhodne, že máte danú osobu odškodniť, tak ste ako člen alpenvereinu krytý na takúto náhradu škody na zdraví alebo majetku až do výšky 3 miliónov EUR. Spoluúčasť pri škodách na zdraví nie je, avšak na majetku je posluúčasť 200 EUR.

do 3 000 000 €
Trestnoprávna ochrana (súdne trovy) v Európe

Ak sa s niekym zrazíte napr. pri lyžovaní a poškodená osoba si od vás bude výmáhať škodu (na zdraví, majetku) súdnou cestou, tak počas súdneho konania vznikajú náklady súvisiace so súdnym sporom. Môžu to byť honoráre pre rôznych znalcov, tlmočníka, rôzne súdne poplatky. Po skončení sporu súd určí, že neúspešná strana musí uhradiť trovy úspešnej strane.

do 35 000 €

Opýtajte sa nás

Radi odpovieme na akúkoľvek vašu otázku

Užitočné odkazy

Objednať členstvo s poistením Alpenverein

Objednávka / formulár na rok 2024

Potvrdenie o poistení Alpenverein

Potvrdenie v anglickom jazyku kvôli udeleniu víz alebo iného dôvodu v súvislosti s vycestovaním do danej krajiny

Žiadať

PDF - Potvrdenie o zodpovednosti v Taliansku

Potvrdenie je potrebné predložiť v pokladni pri kúpe skipassu alebo pri kontrole na zjazdovke (spolu s členskou kartou)

PDF - brožúra pre poistenie Alpenverein

Platné do 31. decembra 2027