Riešenie škodovej udalosti Online v slovenskom jazyku

  • pri záchrane alebo ošetrení sa najskôr preukážte európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP)
  • strážte si splatnosť faktúry - v prípade, že hrozí, že faktúru nestihne preplatiť poisťovňa uhraďte ju, aby Vám neboli vystavené penále z omeškania platby. Následne Vám bude faktúra uhradená na osobný účet.
  • Bezodkladne nás kontaktujte, individuálne Vám pomôžeme s riešením škodovej udalosti

Využite jednoduché ohlásenie škodovej udalosti. Svoju poistnú udalosť v rámci poistenia člena Alpenverein môžete ohlasovať jednoducho prostredníctvom online formulára.

Údaje o dotknutej osobe
TOP