1. Spôsob: Nahlásenie škodovej udalosti Online v slovenskom jazyku

Využite jednoduché ohlásenie škodovej udalosti. Svoju poistnú udalosť v rámci poistenia člena Alpenverein môžete ohlasovať jednoducho prostredníctvom online formulára.

Postup

  1. Vyplníte online formulár poistenej udalosti.
  2. Následne Vašu škodovú udalosť spracujeme a emailom Vám bude odoslaný už preložený pdf dokument v anglickom jazyku, ktorý len vytlačíte, podpíšete a spolu s príslušnými originálnymi dokladmi (zápis o zásahu a dokladom na úhradu) odošlete poštou.

Online formulár - nahlásenie škodovej udalosti

Údaje o dotknutej osobe

2. Spôsob: Manuálne nahlásenie škodovej udalosti

Manuálne ohlásenie škodovej udalosti znamená, že si stiahnete formulár škodovej udalosti vo formáte PDF a vytlačíte a vyplníte perom v anglickom alebo nemeckom jazyku.

PDF formulár škodovej udalosti [Claim form]

Tento formulár je potrebné vyplniť perom v anglickom alebo nemeckom jazyku, podpísať a odošlať spolu s príslušnými originálnymi dokladmi (zápis o zásahu a dokladom na úhradu) poštou na adresu:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstraße 23
A-6063 Rum
Austria

TOP