Alpenverein - online objednávka členstva a poistenia na rok 2018

Cena: {math_result} € / rok

Poistenie v roku 2017 zdarma!

V rámci Alpenverein pre rok 2018 je poistenie platné už od 1.9.2017 do 31.1.2019 a to pre nového ale aj pre existujúceho člena, ktorý si členstvo predlžuje z minulého obdobia. Nový člen sa považuje za takého, ktorý nebol nikdy predtým registrovaný do alpenvereinu. Teda nie je ešte evidovaný za žiadne predchádzajúce roky.
TOP