Alpenverein - online objednávka členstva a poistenia na rok 2017

Cena: {math_result} € / rok

Pre nových členov poistenie v roku 2016 zdarma

V rámci Alpenverein pre rok 2017 je poistenie platné už od 1.9.2016 do 31.1.2018 pre nového člena. Nový člen sa považuje za takého, ktorý nebol nikdy predtým registrovaný do alpenvereinu. Teda nie je ešte evidovaný za žiadne predchádzajúce roky.

TOP