Alpenverein - online objednávka členstva na rok 2019

V rámci členstva je celoročné poistenie do konca roka 2018 aj celý rok 2019.

Cena: {math_result} € / rok

Poistenie v roku 2018 zdarma

V rámci Alpenverein pre rok 2019 je poistenie platné už od 1.9.2018 do 31.1.2020 a to pre nového ale aj pre existujúceho člena, ktorý si členstvo predlžuje z minulého obdobia. Nový člen sa považuje za takého, ktorý nebol nikdy predtým registrovaný do alpenvereinu. Teda nie je ešte evidovaný za žiadne predchádzajúce roky.

TOP