Úvod do poistenia

Celosvetové poistenie Alpenverein (Alpenverein Weltweit Service) poskytuje poistnú ochranu pre všetkých členov zväzu Alpenverein pri úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase v oblasti záchranných prác. Poistné krytie v zahraničí pre plnenie pri repatriácii a liečebných výkonoch platí pri úrazoch pri aktivitách vo voľnom čase, pri výkone povolania a pri chorobe. Poistenie Alpenverein Weltweit Service platí na celom svete, s výnimkou poistenia zodpovednosti za škodu a poistenia trestnoprávnej ochrany, ktoré je obmedzené na Európu. Poisťovateľom pre Alpenverein Weltweit Service je poisťovňa Generali Versicherung AG.