Poistná udalosť

Pozor!: Pred repatriáciou, prevozom, pobytom v nemocnici v zahraničí a prevozom v tuzemsku (nie pri záchranných akciách) bezodkladne kontaktujte 24-hodinovú službu (v opačnom prípade bude uhradených max. 750 EUR):
Europ Assistance, T +43/1/253 3798, B +43/1/313 89 1304, M aws@alpenverein.at

Pri záchranných akciách, repatriácii, prevoze a lekárskom ošetrení pošlite hlásenie o škode (Schadenmeldung) na:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, 6020 Innsbruck,
T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Pri udalostiach týkajúcich sa zákonnej zodpovednosti a právnej ochrany sa obráťte na:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, 6020 Innsbruck,
T +43/512/238300-30, F +43/512/238300-15, M AV-service@knox.co.at

Formuláre na uplatnenie škody nájdete online na: www.alpenverein.at/versicherung