Rakúsky horský klub OeAV (Österreichische Alpenverein)

Rakúsky horský klub OeAV (Österreichische Alpenverein) je prestížny rakúsky horský klub so 150 ročnou históriou. Jeho základňu tvorí viac ako 500,000 členov. Vďaka silnej vnútornej štruktúre, ktorá pokrýva veľa aktivít a odvetví športu tvorí vplyvnú a sociálne aktívnu inštitúciu pôsobiacu v Rakúsku a v zahraničí.

V skratke je ÖAV alebo len AV - združuje všetkých záujemcov a milovníkov hôr a horskej prírody a všetkých aktívne aj športovo založených ludí aj rodiny. Je to združenie dobrovolné, každý sa stáva členom zväzu na základe svojeho dobrovolného rozhodnutia. Na Slovensku sme začali členstvo Alpenvereinu ponúkať v roku 2013.

Alpský klub napomáha k propagácii a napomáhaniu horským aktivitám, ako sú lezenie, skialpinizmus, extrémne lyžovanie a snowboarding s aktívnym dohľadom expertov a vodcov. Zväz s vlastní a prevádzkuje horské chaty, udržuje turistické chodníky a lezecké cesty. OeAV poskytuje odborné rady a informácie v tejto oblasti, ako je zhotovenie máp pre lezecké a pešie trasy, tréning a kvalifikovanie vodcov, služby na internete.

Klub sa aktívne zúčastňuje v spoločenskej práci s rodinami a mladými ľuďmi ako aj v programoch špecificky pre starších a dôchodcov.

OeaV ponúka tréningy pre deti a mládež cez celý rok v rôznych športových odvetviach. Počas prázdnin organizuje kempy pre postihnutých a celoročne sa stará o mládežnícke centrá pre internátne alebo denné použitie.

Alpenverein je najväčší ekologický expert na všetky otázky týkajúce sa životného prostredia v tejto oblasti. Rakúsky klub Alpenverein je zakladateľ a partner v zriadení a udržiavaní národných Parkov a iných chránených oblastí. Členovia klubu pracujú na udržiavaní ekologického poriadku na miestach so zvýšeným rizikom zásahov do životného prostredia v chránených územiach.

Múzeum horského klubu – Alpenverein Museum bolo víťazom cien tirolských múzeií v roku 1997 a 2009 Rakúskou múzejnou cenou. Klub OeAV organizuje výstavy, kreatívne programy vytvára časopisy a brožúry.

Všetky tieto toky zanechali stopy na vývoji Alpského horského klubu. Momentálne najviac modelujú Alpský horský klub nové extrémne horské športy, hľadanie zdrojov adrenalínu a dobrodružstva, zlepšovanie spoločnosti, pretkávanie sa národov a dôsledky moderných informačno komunikačných technológií.

TOP