Alpenverein poradňa: Zodpovednosť skialpinistu na zjazdovke

Lyžiarska turistika (skialpinizmus) sa v posledných rokoch stáva čoraz obľúbenejším trendovým športom. Rýchlosť rastu je okolo 15-20% za rok. Všetkých nás to láka na hory a hlavne, v obdodí, keď je veľa snehu ako je to aj túto sezónu. Spolu s rastúcim počtom športovcov v alpskom prostredí je na svahoch vyšší počet obetí a nehôd.

Kvôli tomuto silnému trendu lyžiarskych túr a následnému nárastu počtu nehôd sa čoraz viac dostáva do popredia otázka zodpovednosti v prípade nehody, ako napríklad nehody s iným lyžiarom. Autorka článku je Sarah Lanzanasto z rakúskej rady Alpskej bezpečnosti, preto sa odvoláva na zákony, ktoré majú pôsobnosť na území Rakúska.

Potenciálna zodpovednosť

Ako je to so zodpovednosťou na svahu? Otázka zodpovednosti nie je vždy na prvý pohľad jasná. V zásade existujú tri potenciálne zodpovedné osoby:

 1. Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska
 2. Lyžiari, snowboardisti
 3. Skialpinisti

1. Prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska

Právo vystúpiť na lyžiarsky svah ako skialpinista je spochybňované lyžiarmi a väčšina skialpinistov berie pohyb na zjazdovke ako samozrejmosť – toto je najväčšia a prevládajúca chyba. Hoci je skialpinizmus v zásade povolený, prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska ho môže zakázať. Tento zákaz vylučuje následnú zodpovednosť prevádzkovateľa podľa občianskeho zákonníka. Ak neexistuje žiadny zákaz pre lyžiarske túry (skialpinizmus), vzniká nasledujúci právny základ zodpovednosti prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska a to buď:

A) Zmluvou

Pri kúpe lístka na lanovku vyplýva zmluva o preprave a vedie k sekundárnemu záväzku. Tento zmluvný sekundárny záväzok zahŕňa napríklad údržbu a ochranu zjazdoviek. V prípade povinnej ochrany lyžiarskych tratí sa rozlišuje medzi typickými a atypickými zdrojmi nebezpečenstva, na ktoré sa vzťahuje len atypické nebezpečenstvo na zjazdovke alebo vedľa zjazdovky. Zahrnuté sú snežné delá, zariadenia na zjazdovke, značenie a signalizácia, ale aj priľahlé cesty alebo strmý svahový terén. Za podmienky lyžiarskeho svahu, kde sú určité riziká , ako sú ľad na svahu, hrbole, stromy na okraji svahu alebo strmé svahy, preberá zodpovednosť lyžiar. Lyžiari sú povinní byť ostražití a dodržiavať bezpečný spôsob jazdy.

B) Majiteľ

Majiteľ/Prenajímateľ zjazdoviek je zodpovedný za užívateľa podľa § 1319a ABGB za hrubé, nedbanlivé alebo úmyselne zlé správanie. Záväzok z dôvodu zanedbanej situácie až toho vyplývajúcich škôd si vyžaduje kvalifikované posúdenie. Za hrubé a nedbanlivé konanie sa považuje napríklad pretrvávajúca nečinnosť po vážnom nešťastí alebo pri plánovaní možného vyhýbaniu sa škodám.

C) Pomoc alebo zodpovednosť v týchto prípadoch

Majiteľ zjazdovky sa o svahy nestará sám. Buď má zamestnancov, alebo sú aj prípady, keď je zodpovedná tretia strana. Poznáme dva typy zodpovednosti:

 • Na jednej strane je majiteľ/prenajímateľ svahu vo zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, zodpovednosť podľa § 1313a ABGB.
 • Na druhej strane, zodpovednosť voči všetkým ostatným oprávneným užívateľom prostredníctvom § 1319, paragrafu 1 Občianskeho zákonníka, ktorý normalizuje zodpovednosť používateľa.

2. Ostatní športovci

Z právneho hľadiska sú nehody spôsobené kolíziami medzi športovcami na lyžiarskych svahoch veľmi dôležité, pretože tvoria prevažnú väčšinu nehôd lyžiarov. Samostatný zákon o prevádzke na svahoch ešte neexistuje, regionálne predpisy na jednotlivých svahoch neprichádzajú do úvahy, pretože ich právne odvolanie neposkytuje odpoveď na rozsiahlu otázku, z ktorej je možno objektívne posúdiť štandard starostlivosti a protiprávnosť správania.

V prípade, že neexistuje iný zákon, požadované správanie a podmienky musia byť v súlade s FIS pravidlami vydaných právnym výborom FIS. Nie sú to bežné ani stanovené pravidlá, ale konkretizujú a spájajú štandardy povinnej starostlivosti o lyžiarov. Dokonca aj podľa rakúskeho Najvyššieho súdu tieto športové predpisy nemajú žiadnu štandardnú kvalitu, ale sú považované za súhrn povinností starostlivosti o lyžovanie, lyžiarov ako aj riadenú kontrolu na mieste strediska, prioritné pravidlá na zabezpečenie regulovania dopravy, ako aj povinnosť identifikácie a pomoci.

Sarah Lanzanasto - Alpenverein skialp na zjazdovkach

3. Sprievodca

Sprievodca alebo osoba, ktorá Vás berie na túru môže byť tiež považovaná za zodpovednú stranu, buď úplne, ak je to jeho/jej chyba, alebo len čiastočne za prítomnosti spoluzodpovednosti.

 • Na sprievodcu lyžiarskych túr sa uvedené pravidlá FIS vzťahujú rovnako.
 • Je nutné aby sprievodca pri výstupe smerom hore používal pravú stranu svahu.
 • Pri zjazdovkách, ktoré sú ťažko alebo zle viditeľné by sa im mal úplne vyhnúť a pohyb na takomto svahu by sa mal uskutočňovať len čo najrýchlejšie a len vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné.
 • Medzi lyžiarmi (v zime) alebo horolezcami (v lete) by mala existovať dostatočná vzdialenosť.
 • Výstup vedľa seba by mohol byť zahrnutý ako porušenie pravidla 7, a malo by sa mu zabrániť.

Zhrnutie

Komplexný tréning pozorného a zodpovedného správania sa na svahoch by bol veľmi užitočný na to aby sa predišlo a zabránilo nehodám. Bez ohľadu na zákony a práva, by sa v budúcnosti mohlo predísť veľkému počtu nehôd rozumnou a pozornou interakciou skialpinistov, operátorov lanoviek ako aj iných športovcov.

10 odporúčaní pre skialpinistov a výstup v skupine:

Na svahoch sa nachádzate na vlastnú zodpovednosť. Najviac treba prehodnotiť lavínové nebezpečenstvo a ak sa už niekam vyberiete treba mať so sebou núdzové vybavenie. Okrem pravidiel správania FIS berte prosím na vedomie aj nasledujúce body:

Bezpečne a spravodlivo!

 1. Dodržujte upozornenia a miestne predpisy.
 2. Sledujte kraj zjazdovky a časti tratí.
  Pri používaní snehových zariadení, najmä pomocou lanových navijakov, lavínových trysiek atď., sa môžu vyskytnúť život ohrozujúce situácie. Svahy by mali byť z bezpečnostných dôvodov počas trvania práce uzavreté.
 3. Stúpajte len po okraji svahu a za sebou (nie vedľa seba).
 4. Zachádzajte s dostatočnou vzdialenosťou jeden od druhého.
 5. Choďte len po čerstvo upravených svahoch. Mráz môže vážne ovplyvniť kvalitu svahov.
 6. V stanovenom čase strediskom treba opustiť svahy a lanovky.
 7. Zviditeľnite sa. Použite čelovku a reflexné oblečenie.
 8. Použite len vyznačené zjazdovky a zjazdovky v prevádzke.
 9. Neberte so sebou svojich 4 nohých miláčikov.
 10. Využite určené parkovacie miesta a plaťte parkovacie poplatky.

Autor: Sarah Lanzanasto, Rakúska rada Alpskej bezpečnosti