Poistenie do hôr v roku 2018 zdarma

Súčasťou členstva Alpenverein je celosvetové poistenie, ktoré platí na celý kalendárny rok 2019. Ak sa rozhodnete stať členom už teraz, bude to pre Vás najvýhodnejšie. Pretože nadobudnete poistné krytie aj na zvyšok roka 2018. Zvyšné mesiace v aktuálnom roku 2018 teda získavate k členstvu na rok 2019 zdarma a pribalíme Vám aj darček :).

Rovnaká výhoda aj pre súčasných členov

Rovnaká výhoda platí nielen pre nových ale aj pre tých členov, ktorí na rok 2018 nemali zaplatený členský poplatok. Ak ste mali členstvo zaplatené v roku 2017 alebo skôr a predĺžite si ho na rok 2019 teraz, získavate krytie aj na zvyšné mesiace v aktuálnom roku 2018 zdarma.

Platnosť členstva a poistenia až do 31.1.2020

Od termínu zaplatenia poplatku máte členstvo a poistenie v rámci Alpenverein platné do 31.1.2020. Január 2020 je prechodný mesiac. Prechodný preto, lebo ak by ste ešte v januári 2020 nemali zaplatený členský poplatok na rok 2020 a mali by ste poistnú udalosť, tak táto udalosť bude riešená v prípade, že si vrámci tohoto prechodného obdobia t.j. do 31.1.2020 dodatočne uhradíte poplatok na rok 2020.

Máte hlavný pobyt na Slovensku?

Ak je Vaša adresa na Slovenskej adrese, platnosť poistenia sa vzťahuje pri voľnočasových aktivitách na záchranu a pátranie aj na území Slovenska (vrátane zásahov Horskej záchrannej služby v horách a záchranu vrtuľníkom). Poistenie v rámci Alpenverein Vám platí celosvetovo po dobu 8 týždňov od vycestovania zo Slovenska. Krytie vo svete okrem záchrannej akcie a pátrania pokrýva aj liečebné náklady.

Môžem uviesť aj adresu bydliska v zahraničí?

Pri registrácií je najvýhodnejšie uviesť adresu pobytu v krajine, v ktorej sa celoročne najviac zdržiavate a trávite v nej voľný čas. Nezáleží na tom, aký je Váš trvalý pobyt zapísaný vo Vašom občianskom preukaze. Alpenverein požaduje adresu „hlavného bydliska“, ktorým môže byť akákoľvek adresa aj v zahraničí.

Na čo si dať pozor ak máte hlavnú adresu v zahraničí?

Poistné krytie platí celoročne v krajine „hlavného bydliska“ a ak z tejto krajiny hlavného bydliska vycestujete za hranice, tak v inej krajine Vám platí poistenie v rámci Alpenverein na záchranu, pátranie a liečenie prvých 8 týždňov od vycestovania. Treba zobrať na vedomie, že v krajine hlavného bydliska sa vzťahuje poistenie na záchrannú alebo pátraciu akciu. Liečebné náklady v krajine hlavného bydliska kryté nie sú, hradia sa z Vášho zdravotného poistenia, ktoré Vám platí Váš zamestnávateľ alebo si ich platíte dobrovoľne. Ak teda uvediete pri registrácií adresu hlavného pobytu v zahraničí uistite sa, či v tej danej krajine máte platné zdravotné poistenie.