Skialpová sezóna podľa TANAPu

Jediní, ktorým Návštevný poriadok TANAPu dovoľuje vstupovať na značkované turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí v čase sezónnej uzávery, sú skialpinisti a horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch.

Tí totiž môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov, aj keď len za účelom nástupu na skialpinistickú túru. Pritom skialpinizmus možno vykonávať od 21. decembra do 15. apríla za priaznivých snehových podmienok, ak nebolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo.

Skialpinisti môžu využívať len vyhradené trasy:

  • Veľkej Studenej doline od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla,
  • z Priečneho sedla k Téryho chate v Malej Studenej doline
  • popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla
  • Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese,
  • v Mlynickej doline od vodopádu Skok do Soliskového sedla a tou istou trasou späť, prípadne s prechodom zo sedla na zjazdovku od chaty Solisko,
  • v Žiarskej doline v úseku Veľké Závraty a Malé Závraty, východiskovým miestom je Žiarska chata,
  • v úseku Bobrovecká Vápenica – Červenec – Babky – Veľká Kopa – sedlo Priehyba a späť,
  • v Spálenej doline a v úseku zjazdovka Spálená – Salatínska dolina.

Predĺžená skialpinistická sezóna v Žiarskej do 15.5.2016

Skialpinistickú sezónu v Žiarskej doline predĺžil až do 15. mája Krajský úrad životného prostredia v Žiline:

  • Žiarske sedlo – Žiarska chata
  • Jarný žľab z Baranca

Dôvodom žiadosti o udelenie výnimky v tejto časti TANAPu bolo časté porušovanie Návštevného poriadku najmä skialpinistami, ktorí aj napriek sezónnej uzávere vstupovali do kamzičieho a svištieho biotopu. Svište sa vyhrabávajú po 15. apríli a kamzice sú v tomto období vysoko gravidné. Ich vyrušovanie môže mať na veľkosť populácie značný negatívny vplyv. Preto práve v tomto období je ochrana tak citlivého územia v alpínskom stupni Tatranského národného parku veľmi dôležitá. Predmetnú výnimku predĺžil Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie až do 31. decembra 2018. Pohyb turistov vo vysokohorskom prostredí monitorujú členovia Lesnej stráže a Stráže prírody. Za porušenie zákazu vstupu mimo vyhradených turistických trás a v období, ktoré Návštevný poriadok TANApu nepovoľuje, hrozí návštevníkovi Tatier bloková pokuta na mieste vo výške 66 eur.

zdroj: lesytanap.sk