Zmena v právnej zodpovednosti pri pasúcich sa zvieratách a pravidlá správania sa pre návštevníkov hôr

Na tlačovej konferencii, ministerka zo sekcie Životného prostredia, udržatelnosti a cestovného ruchu Elisabeth Köstinger, spolu s prezidentom klubu Alpenverein Andreasom Ermacorom, podpredsedníčkou WK Martou Schulz a prezidentom LKÖ Josefom Moosbruggerom, predstavili „Akčný plán bezpečných alpských pasienkov“. Dôraz bol kladený na 10 bodov z kódexu správania pre správne zaobchádzanie s pasúcimi sa zvieratami.

Osobná zodpovednosť návštevníkov hôr a pasienkov

Tragická nehoda s kravou a následný verdikt na Krajskom súde v Innsbrucku viedli k veľkej neistote medzi poľnohospodármi a návštevníkmi vysokohorských oblastí. „Až doteraz boli vlastníci spoločenských zvierat právne zodpovední za nehody a incidenty. Ale, keď sa pohybujete v prírode, musí sa brať do úvahy aj osobná zodpovednosť. Preto sa Alpenverein podieľal na vypracovaní kódexu správania pre návštevníkov “horských oblastí a pasienkov. Kódex vysvetľuje, ako sa správne správať, keď stretnete pasúce sa zvieratá, zdôrazňuje Köstinger a poukazuje na to, že po prvý raz existujú jednotné pravidlá pre turistov na celoštátnej úrovni.

Spolková vláda okrem toho zaslala legislatívnu zmenu, ktorá obsahuje nový odsek v občianskom zákonníku (ABGB), ktorý mení a dopĺňa zákon o zodpovednosti. „Právne je zapísaná zodpovednosť spoluzodpovednosti návštevníkov hôr a zároveň sa tým vytvára pre poľnohospodárov právna istota. Existujú jasné pravidlá koexistencie, na ktoré sa môžu úrady a súdy priamo odvolávať v budúcnosti,“ hovorí Elisabeth Köstinger (ministerka zo sekcie Životného prostredia, udrzateľnosti a cestovného ruchu).

Tragická nehoda s kravou a následný verdikt na Krajskom súde v Innsbrucku viedli k veľkej neistote medzi poľnohospodármi a návštevníkmi vysokohorských oblastí. „Až doteraz boli vlastníci spoločenských zvierat právne zodpovední za nehody a incidenty.

Zabezpečiť pastviny ako ekonomické, rekreačné a prírodné prostredie

„Pre poľnohospodárstvo je bezpečie a súdržnosť všetkých zúčastnených enormne dôležitá. Cieľom nového nariadenia bolo umožniť našim hosťom vychutnať si svoj voľný čas v horách a pomôcť poľnohospodárom na približne 8 000 vysokohorských pastvinách,“ uviedol prezident poľnohospodárskej komory (LKÖ) Josef Moosbrugger.

„Všetky štyri body tohto preventívneho balíka sú už realizované alebo sa už vykonávajú. Novela ABGB je predmetom revízie, kódex správania s jasnými usmerneniami pre návštevníkov hôr je k dispozícii, štandard pre majiteľov domácich zvierat sa už dostal k poľnohospodárom a v neposlednom rade sa už vyhodnotili poistné riešenia.

Moosbrugger dodáva: „Je nesmierne dôležité, pre vysokohorské oblasti zabezpečiť aby lúky a pasienky boli hospodárske, rekreačné, prírodné a kultúrne prostredie pre celé Rakúsko a našich hostí. S týmito opatreniami a pokynmi môžu alpskí poľnohospodári a hostia začať novú sezónu s dobrým pocitom.

Spravodlivá spolupráca medzi poľnohospodárstvom a cestovným ruchom

„Vďaka rýchlej iniciatíve spolkovej vlády bude naďalej zaručená sloboda pohybu v prírode, ktorá robí cestovný ruch v Rakúsku tak atraktívnym pre turistov na celom svete,“ povedala viceprezidentka WKO Martha Schultz. „Akčný plán posilní koexistenciu, ako aj vlastnú zodpovednosť, ktorú nesú všetci návštevníci týchto oblastí. Tradičná pohostinnosť, vynikajúca kuchyňa a jedinečná príroda sú jedinečné miesta našich dovolenkových destinácií. Pravidlá správania na pasienkoch a pastvinách významne prispievajú k zabezpečeniu toho, aby to v budúcnosti zostalo nemenné.“

10 Kódex správania sa pre zaobchádzanie s pasúcim sa doytkom

  1. Vyhýbajte sa kontaktu s pasúcimi sa zvieratami, nekŕmte zvieratá, udržiavajte si bezpečnú vzdialenosť!
  2. Zachovávajte ticho, nevystrašujte pasúci sa dobytok!
  3. Kravy matky, chránia svoje teľatá, vyhýbajte sa stretnutiu sa s matkami a psami!
  4. Vždy majte psy pod kontrolou a na krátkom vodítku. Ak predvídate útok: okamžite vôdzku uvoľnite!
  5. Nevytvárajte turistické chodníky na pasienkoch a pastvinách!
  6. Ak Vám blokuje cestu pasúci sa dobytok, prechádzajte s čo najväčšou možnou vzdialenosťou od dobytku!
  7. Pri pasení dobytka: zostaňte v kľude, neotáčajte sa chrbtom a vyhnite sa zvieratám!
  8. Už pri prvých znakoch nepokoja zvierat je potrebné rýchlo opustiť pasienok!
  9. Všímajte si ploty! Ak vidíte bránu, použite ju, potom ju dobre zatvorte a rýchlo prejdite na pastvinu!
  10. Správajte s rešpektom pri stretnutí sa s ľuďmi, ktorí pracujú v prírode so zvieratami!

foto: BMNT
zdroj: alpenverein.at