Členstvo Alpenverein a legálny vstup mimo turistických chodníkov

Dňa 22.11.2023 sme odpublikovali článok Skialpinizmus v TANAP – čo to znamená pre členov Alpenverein v ktorom je uvedené, že člen Alpenverein sa považuje za člena horolezeckého zväzu a je oprávnený vykonávať skialpinizmus / skimo podľa §7 ods.2 c) aktuálneho návštevného poriadku TANAP. Viac info >

Často dostávame od členov Alpenverein otázku, či ako členovia tohoto spolku sú opravnení vstupovať aj mimo turistické chodníky. Z pohľadu platnosti poisteného krytia pri záchrane a pátraní mimo chodníkov a značených trás znie odpoveď ÁNO, toto poistenie je kryté aj mimo chodníkov.

Text nižšie bol publikovaný 6. júla 2017 – ešte v čase platnosti starého návštevného poriadku TANAP. V súlade s najnovším návštevným poriadkom TANAP je obsah tohto článku neaktuálny.

Druhá stránka veci sú zákony SR v rámci ochrany prírody a turisti nemajú povolený vstup mimo chodníkov. Povolený vstup mimo značených chodníkov majú len horolezci a to za určitých podmienok.

Turisti – mimo značených trás len s oprávnenou osobou

Aj za predpokladu, že ste členom klubu (zväzu, spolku) ako je napr. Alpenverein alebo James nemáte ako turista oprávnenie vstupovať mimo značených trás. Mimo turistický chodník môže vstupovať osoba len v sprievode horského vodcu alebo oprávnenej osoby napríklad inštruktorom vysokohorskej turistiky. Z pohľadu Štátnej ochrany prírody SR žiadny preukaz James ale ani Alpenverein ani iný preukaz člena v horskom alebo horolezeckom či inom športovom klube neoprávňuje turistu vstupovať mimo turistického chodníka.

Horolezci – s výbavou môžu vstupovať mimo značených trás

Horolezci ale môžu vstupovať mimo turistického chodníka pokiaľ idú na horolezeckú cestu s obtiažnosťou III a viac. Horolezcom je umožnené legálne sa pohybovať napr. po doline a to len za predpokladu, že horelezec prechádza týmto územím na horolezeckú cestu. V takomto prípade sa za horolezca považuje osoba, ktorá preukázateľne má so sebou horolezecké vybavenie (potrebnú výstroj a výzbroj napr. horolezeckú prilbu, sedák, laná, atď.) a horolezecká cesta je s obtiažnosťou III a viac na ktorej musí byť horolezec istený. Znovu pripomíname, že v tomto prípade ale nezohráva žiadnu úlohu to, či je horolezec členom horolezeckého klubu (napr. Alpenverein, James) spolku príp. inej organizácie alebo nie. Taktiež v tomto prípade nemusí byť horolezec v sprievode horského vodcu alebo inej oprávnenej osoby.

Napríklad ak by ste chceli vystúpiť na Gerlach legálne bez sprievodu horského vodcu, podľa návštevného poriadku TANAP-u môžete vystúpiť len ako horolezec. Teda musíte ísť horolezeckou cestou s obtiažnosťou III a viac (nie klasickými chodníkmi) a musíte mať so sebou potrebnú horolezeckú výstroj. Toto dodržiavanie kontroluje správa TANAP-u prostredníctvom strážcu v teréne.

Kompeltný návštevný poriadok je dostupný na stránkach Spávy TANAP-u.

Vyhláška a zákony v budúcnosti

Informácie uvádzané v článku sú platné podla aktuálnej vyhlášky, ktorou sa riadi návštevný poriadok TANAP-u. Niekoľko rokov už je v príprave nová verzia návštevného poriadku, ktorý súčasný stav môže výrazne zmeniť. Jeho dokončenie a uvedenie do platnosti je avšak v nedohľadne. Tento nekonečný proces brzdí zonácia národného parku a vyjadrenia príslušných orgánov. Aj keď správa TANAP už má návrh nového poriadku uverejnený na svojich stránkach, jeho obsah nechce komentovať, pretože jeho konečná podoba môže vyzerať úplne inak.

Čo v prípade, že porušíme zákon?

Na dodržiavanie zákona dohliada štátna ochrana prírody. Strážcu zo Správy Tatranského národného parku Mikuláša Tajboša sme sa opýtali, aké právomoci má strážca ochrany na rozdiel od štátnej polície a aký zákon upravuje ich konanie. Odpoveď je: „Právomoci zamestnancov orgánov ochrany prírody určuje Zákon č. 543/2002 Z. z. § 71. Čo sa týka právomocí, máme tie isté právomoci ako štátna polícia.“

Kompletné znenie Zákona č. 543/2002 Z z. Za pozornosť stojí nahliadnuť do nasledujúcich paragrafov príslušného zákona: