Nočné lezenie: nový trend alebo dočasná aktivita?

Pred pár dňami sme narazili na správy v on-line fóre lezenia: Niekto hľadal spolu- horolezca v 7. triede obtiažnosti, čo by bolo do tej doby nič neobvyklé, ale to, čo nás prekvapilo, bol čas: „Streda alebo štvrtok v noci”, „Myslím, že spánok je  preceňovaný,” uviedol autor na sociálnej sieti.

Po rozhovore s Andreasom Jentzschom z mountaineering.com sa potvrdilo, že nočné lezenie má už niekoľko svojích fanúšikov, najmä vo Viedni.

“Skoro ráno“ – a veľmi neskoro „po-práci“ vytvára lezenie pre malú skupinu horolezcov rovnováhu práce a rodinného života, dlhé pracovné dni a stres sú všade vôkol a dobrodružstvo z lezenia prináša iné obzory.

Čo na to Alpenverien?

… požiadali nás o vyjadrenie, no odpoveď vôbec nie je jednoduchá. Poistné krytie v rámci Alpenverein je platné aj na lezenie v noci a aj mimo značených chodníkov. No na problematiku sa treba pozrieť aj z iného pohľadu. A to z pohľadu horských odborníkov z nášho oddelenia horských športov a pre vášnivých ochranárov prírody z oddelenia územného plánovania a ochrany prírody.

Ekológia:

Živočíšny svet potrebuje aj odpočinok, najmä v noci. Pre zvieratá, hlavne v turistických a horsky frekventovaných oblastiach, odpočinok bez hluku, hlasov a svetiel je často aj otázkou prežitia. Pri vstupe do prírody by sme si toho mali byť vedomí.

Miestne predpisy a dohody:

To, čo je pre nás dôležité z hľadiska dobrého a mierového spolužitia: V niektorých lezeckých oblastiach (ako Dürnstein vo Wachau) platia zvláštne opatrenia – ako je zákaz vstupu po určitej dobe alebo obmedzenia pohybu v určených ochranných pásmach a vyhradených priestoroch.

Vyzývame horolezcov, aby dodržiavali tieto príkazy a regionálne predpisy! Iba týmto spôsobom môžeme naďalej zabezpečiť koexistenciu bez konfliktov (s vlastníkmi pôdy, poľovníkmi a ďalšími partnermi biotopov), a nie riskovať opačnú situáciu smerujúcu do konfliktov.

Informácie o predpisoch nájdete priamo na stránkach turistických portálov alebo v združeniach a inštitúciách.

Bezpečnosť a vybavenie:

Je logické, že skoby a iné vybaveniesa dajú ľahšie nájsť pri dennom svetle ako pri silnom svetlomete. Skoby a rukoväte tiež nevidno tak v žiare svietidla ako počas dňa.

Kto potrebuje skutočne ísť liezť v noci, mal by si pobaliť batoh aby bol vybavený aj v chladnejších hodinách a dať prednosť lezeniu v skupine (nie sám).

Núdzové situácie:

V duchu horských záchranárov dôrazne odporúčame, aby ste pred nočnými exkurziami poskytli aspoň krátku správu na Horskú záchrannú službu o tom kam sa chystáte . Ušetrí to veľa pátrania a v prípade, že bude treba služba bude pripravená.

V noci je obtiažne lietať s vrtuľníkom, dokonca aj iné nebezpečenstvá, akými sú napríklad padanie kameňov, sú ťažko viditeľné pre horských záchranárov v tme. Nevyhnutná záchrana by tak určite trvala dlhšie.

Na záver

Rozvaha, vzájomný rešpekt a vhodná príprava: to, čo by malo byť jasné počas dňa, platí (dvakrát tak) v noci. V citlivých oblastiach by hrubé porušovanie nariadení mohlo viesť k úplnému zákazu lezenia – buďte si toho vedomí a nedovoľte aby egoizmus ohrozil slobodu iných!

zdroj: alpenverein.at