Unikátny projekt na výskum vplyvu lezenia pre pacientov s Parkinsonovou chorobou

Zaujímavá iniciatíva sa roztočila v hlave športovej výskumníčky a pedagogičky Lucie Gaßner, ktorá prišla s myšlielkou vypracovania vedeckej štúdie pre výskum vplyvu športového lezenia pre pacientov s Parkinsonovou chorobou. V spolupráci s  Medical University of Vienna a University of Vienna investigates sa znaží na projekt získať zdroje formou crowdfundingovej kampane.

Doteraz neexistovala žiadna známa štúdia, ktorá by vedecky skúmla účinky lezenia na kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou. Táto inovatívna štúdia má za cieľ preukázať, že pomocou športového lezenia je možné zlepšovať zdravie pri Parkinsonovej chorobe a to trvalo a udržateľne.

Pacienti pociťujú vďaka športovému lezeniu fyzické, psychologické a sociálne účinky. Preto je na mieste vedecky skúmať nové, inovatívne formy liečby Parkinsonovej choroby. Nielen kvôli demografickej zmene, ale aj k zlepšeniu kvality života pacientov s Parkinsonovou chorobou.

So športovým lezením sa môže posilniť telesné, psychologické a sociálne zdravie, čo prispieva k zvýšeniu kvality života, zdravému a aktívnemu životnému štýlu. Okrem zvýšenej fyzickej kondície športové lezenie zlepšuje typické symptómy Parkinsonovej choroby, ktoré sa týkajú flexibility, stability trupu, rovnováhy, držania tela a rozsahu pohybu. Rozvíjajú sa nové vzorce pohybu a zlepšuje sa kognitívna schopnosť.

Zo psychologického hľadiska vedie športové lezenie k zlepšeniu nálady ale aj k pravdepodobnosti, že pacienti dokážu úspešne zvládnuť ťažké situácie sami. Zdolanie lezeckej steny je náročné. Dosiahnutie vrcholu alebo len prekonanie zložitého úseku je viditeľným a hmatateľným úspechom. To má za následok trvalú motiváciu, dôveru a možnosť pokračovať.

Trénovanie v skupinách vytvára socializáciu a sociálnu podporu. Sebavedomie je posilnené vzájomným rešpektom iných lezcov a tak aj začiatočníkov. Trénuje sa tu nezávislosť a sebakolntrola, čo taktiež prispieva k zlepšeniu kvality života.

Aké ciele má táto štúdia?

  • Zlepšenie kvality života v lezeckej skupine napr. členov Alpenverein 🙂
  • Zlepšenie vo fyzických, psychologických a spoločenských skúmaných oblastiach
  • Impulz pre nový, účinný a rozšírený spôsob intervencie pri Parkinsonovej chorobe

Vedci tiež skúmajú účinky športového lezenia na kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou. Všetko sa to deje na 4 testovacích miestach s cieľom určiť možné pozitívne účinky. Na tento účel sa používajú klinicko-motorické vyšetrenia, snímače pohybu, dotazníky a rozhovor.

zdroj: wemakeit.com